Thursday, October 1, 2009

Blog & Site Recommendations#5
یکی از عجیب ترین سایت هایی که در هفتۀ گذشته به آن برخوردم، سایت یک خورۀ سینما به نام استیون هیل بود که تخصص استثنایی اش جمع کردن یک آرشیو بزرگ از نوشته های عنوان فیلم در تیتراژ اول فیلم هاست. این سایت 8 ساله که سینمادوستان و دانشجوهای گرافیک را از این همه وقت و دقتی که صرف تهیۀ آن شده شگفت زده خواهد کرد، بیشتر از شش هزار عنوان را از سال های 1900 تا فیلم های روز گرد آوری کرده است. تمام عکس ها دقیقاً با نسبت های اصلی فیلم ها و بدون تغییر کادر به آرشیو استیون هیل اضافه می شوند.

نمونه ای که در بالا می بینید از همان سایت برداشته شده و نوشتار ابتدای فیلم ماجراهای شاهزاده احمد لوته راینیگر است با تلفیقی از زبان آلمانی و رسم الخط عربی.

سایت را در این جا می توانید ببینید.

.

No comments:

Post a Comment