Monday, February 5, 2018

Underline#2, The Persian Edition

دومین شمارۀ آندرلاین دربارۀ «سفر» است، چه به شکل عینی‌اش و چه سفرهای ذهنی و مجازی. در امتداد مضمونِ شمارۀ اول، بعضی از این سفرها عمق، قدمت و تناقض‌های رابطۀ ایران و بریتانیا در یک قرن گذشته را برملا می‌کنند. اما مضمون سفر انعکاسی از وضعیت تعداد زیادی از نویسندگان این شماره هم هست که بین دو کشور در حرکت‌اند و جایی جز مبداء اصلی‌شان را برای سکونت انتخاب کرده‌اند. هر کدام از این نویسندگان، داستان‌هایی در کلوزآپ و لانگ‌شات به این شماره داده‌اند.
در کلوزآپ، داستان سفر دو شاعر بریتانیایی (بازیل بانتینگ و دیلن تاماس) و یک مجموعه‌دار آثار هنری از آمریکا (ابی وید گری) را داریم که بدون برنامه‌ریزی قبلی خودشان را در ایران می‌یابند. از بین آنها سفر تاماس طنینی گزنده دارد که در آن شاعر ولشی هم بهشت را در ایران می‌یابد و هم دوزخ را. وقتی در پایان سفر به بریتانیا برمی‌گردد، ذهنش کبود، بیدار و روشن است. کلیشه‌‌های «پرشیا»، سرزمینِ گل و بلبل در داستان سفر او جایی ندارد.
یکی از داستان‌های در لانگ‌شات این شماره را مارک کازینز، فیلم‌ساز و نویسندۀ اهل ایرلند شمالی، روایت کرده که درست بعد از یازده سپتامبر با یک فولکس واگن در ایران سفر کرد. سهچهار دهه پیش از او، همین مسیر را فولکس واگن‌های دیگری مملو از هیپی‌ها، به نیت متفاوت رسیدن به آرامش (و مواد مخدر ارزان و فراوان) در شرق، طی کرده بودند که موضوع کتاب پرفروش اتوبوس جادویی است. در این شماره با مؤلف این کتاب، روری مک‌لین، گفتگو کرده‌ایم.
سفرها در بخش گزارش و نقد ادامه پیدا می‌کنند. سفر اخیر تُنی کرگ و آثارش به موزه هنرهای معاصر تهران موضوع یک مقاله است و در سوی مخالف جاده، سفر آثار عکاسی کاوه گلستان به موزه تیت مدرن در لندن موضوع مقاله‌ای دیگر.
با دشواری‌های موجود برای سفر بین دو کشور که می‌تواند حتی قهرمان هومر، اودیسیوس، را از صرافت سفر بیندازد، امیدوارم شمارۀ دوم آندرلاین همان کاری را بکند که کتاب‌ها و فیلمهای به‌دردبه‌خور می‌کنند: شما را به جایی ببرند که قبلاً در آن نبوده‌اید.


1 comment:

  1. .انضم إلى eToro وقُد ثورة التكنولوجيا المالية

    حكمة الجموع المتداولون الذين يستخدمون CopyTrader™ من eToro يزيد احتمال أن يحققوا أرباحًا بنسبة 60%

    ReplyDelete