Monday, January 18, 2010

The Song Remains the Same (1976)آواز يك‌جور مي‌ماند
كارگردان: پيتر كلينتن، جو ماسوت.
1976/ رنگی/ 136 دقیقه.
***
مستندي از سفر گروه لِدزپلين به آمریکا و کنسرت مشهورشان در مدیسون اسکوئرگاردن نیویورک. فيلم تركيبي آماتوري از سكانس‌هاي فانتزي با اجراهاي گروه در تور سال 1973 آن‌هاست كه فقط براي گروه جذاب است و گوش‌هاي عادت‌نكرده، نمي‌توانند خروش همزمان ده‌هزار وات گيتار الكترونيك جیمی پیج را تحمل كنند. یکی از دوستان من، مهدی، که در اجرای مدیسون اسکوئر حاضر بوده می گوید وقتی پیج اولین نُت را زد درست مثل این بود که زمین از زیر پایت خالی شود!

No comments:

Post a Comment